Hvert år arrangeres det mange leirer på Oven. Våre egne leirer kan du lese om her.