Oven har store lokaler som egner seg for kurs og konferanse.