Oven Leir og Koferansesenter eies og drives av 12 menigheter.

Hele hovedbygningen på 2.200 kvadratmeter er nyoppført og topp moderne. De store inneområdene gjør det til et attraktivt leirsted også i vinterhalvåret. Men sommeren er selvsagt tiden da Oven viser seg fra sin beste side, så hvis man ønsker å benytte stedet i de varme månedene, må man være tidlig ute med å booke.

Kontakt oss:

Utleie:

Mail: utleie@ovenleir

Tlf: 97692709

Generelle henvendelser:

Mail: martine@ovenleir.no

Tlf: 97692709