Kjelleren bygges

Kjelleren bygges

Den enorme kjelleren kommer på plass, men arbeidet settes på vent når bygget viser seg å være feilplassert.
Powered by Cornerstone